icon  The Minecraft Evolution

Status
IP play.themcevolution.com
Port 25565
Players 5/200
Version BungeeCord 1.8.x-1.12.x
Country SE
Owner SauFey
Category Survival RPG Economy MCMMO 
Website http://www.themcevolution.com
Uptime 100.00%
Last update 67 minutes ago
Votes
100

Välkommen till The Minecraft Evolution - Den ultimata mcmmo servern! McMMo är ett Role-Play-Game-plugin och innebär för dig som spelare att alla förmågor som du använder i spelet (tex. hugga ner träd, fiska, gräva i gruvan, skotta sand, osv.) är det som Du kommer att utvecklas i. Under hela din "uppväxt" på servern så rankar du upp genom våra 30 spelar ranker baserade på just detta - Att utvecklas och det är detta som vi kallar för Evolutionen, att gå från ny spelare till Elit-nivå. Vi har 3 olika servrar - Survival (The Evolution), AcidIsland (Din Ö) och KitPvP (Din Utveckling). För att spelare lättare ska känna igen sig i plugins och liknande, så är Survival och AcidIsland lika på många sätt. Här kan du välja att spela på en öppen värld och hitta din plats i världen att slå dig till ro på och skapa en stad (Survival) - Eller så börjar du från scratch och skapar en stad från grunden på en ö omgiven av skadligt vatten (AcidIsland). Plugins så som McMMo, CrateReloaded, ChestShop, Essentials, AuctionHouse, Friends, MyPet, UltraCosmetics, SilkSpawners och mycket mer!Vill du vara med i en härlig och bra gemenskap med spelare från hela Sverige, så är det denna server Du ska logga in på. Vi lovar - Du kommer inte att ångra dig!

 

IP Year / Month / Day Hour / Minute / Second
162.158.***.*** 2018.06.24 05:48:29
162.158.***.*** 2018.06.23 09:16:17
162.158.***.*** 2018.06.22 10:14:13
162.158.***.*** 2018.06.22 10:10:30
162.158.***.*** 2018.06.22 09:36:39
162.158.***.*** 2018.06.22 01:55:24
162.158.***.*** 2018.06.21 01:02:16
162.158.***.*** 2018.06.21 10:47:17
162.158.***.*** 2018.06.21 04:44:21
162.158.***.*** 2018.06.20 12:17:13
172.68.***.*** 2018.06.20 09:58:15
172.68.***.*** 2018.06.20 01:35:17
172.68.***.*** 2018.06.20 01:12:44
162.158.***.*** 2018.06.19 12:52:06
162.158.***.*** 2018.06.19 11:08:32
162.158.***.*** 2018.06.19 11:03:30
172.68.***.*** 2018.06.18 11:57:02
162.158.***.*** 2018.06.18 10:10:09
162.158.***.*** 2018.06.18 10:07:16
162.158.***.*** 2018.06.18 03:19:01
162.158.***.*** 2018.06.18 12:21:34
162.158.***.*** 2018.06.17 03:01:15
172.68.***.*** 2018.06.17 02:39:51
172.68.***.*** 2018.06.17 10:26:16
162.158.***.*** 2018.06.17 10:04:13
162.158.***.*** 2018.06.17 05:52:34
162.158.***.*** 2018.06.17 05:45:35
162.158.***.*** 2018.06.17 05:45:32
162.158.***.*** 2018.06.16 10:39:34
172.68.***.*** 2018.06.16 08:37:16
172.68.***.*** 2018.06.16 05:34:10
162.158.***.*** 2018.06.16 03:54:27
162.158.***.*** 2018.06.16 12:56:53
162.158.***.*** 2018.06.15 01:25:43
162.158.***.*** 2018.06.15 07:17:12
172.68.***.*** 2018.06.15 04:10:14
162.158.***.*** 2018.06.15 02:32:37
162.158.***.*** 2018.06.14 12:43:22
172.68.***.*** 2018.06.13 12:47:03
162.158.***.*** 2018.06.13 10:20:28
162.158.***.*** 2018.06.13 08:41:26
162.158.***.*** 2018.06.13 08:23:59
162.158.***.*** 2018.06.13 08:20:00
162.158.***.*** 2018.06.13 06:21:06
162.158.***.*** 2018.06.13 05:23:04
162.158.***.*** 2018.06.13 04:08:54
172.68.***.*** 2018.06.12 12:07:59
162.158.***.*** 2018.06.12 07:10:26
162.158.***.*** 2018.06.12 04:41:50
162.158.***.*** 2018.06.12 01:32:05